Eğitim

3D yazıcı programlarını geliştirmek ve 3D model üretim sistemi eğitim kurumları tarafından öğrencilere entegre edilmektedir.

3 boyutlu yazıcılar, öğrencilerin tasarladıkları modelleri fiziksel olarak açığa çıkarmaktadır. Projelerin üretim ve dizaynına yönelik olan bilim, teknoloji, mühendislik, bilgisayar destekli tasarım ve grafik sanatları alanındaki taslak projelerin fiziksel olarak üretimini hızlandırır. Tasarım süreçlerini daha derin bir anlayışla 3 boyutlu olarak sunuma hazırlar. Prototipleri üretilen projeler geri besleme yöntemiyle teşvik edilmiş olur. Böylece düşük fiyatla kısa sürede üretilen modeller öğrencilere daha verimli bir çalışma ortamı sağlamış olur.