Mimarlık

3 boyutlu yazıcıların mimarlık, mühendislik, inşaat sektörlerinde herkes için ulaşılabilir olması ve bu yazıcılar vasıtasıyla kısa sürede ekonomik, renkli ve renksiz fiziksel modeller üretmek mümkündür. İletişim halinde olduğumuz sektörlerde yeniliği arttırmak, iletişimi kolaylaştırmak, zamanının en verimli şekilde kullanımını sağlamak, tasarımları geliştirmek ve proje teslim süresini hızlandırmak için 3 boyutlu baskının benimsenip kullanılmaya başlanması şarttır.

Mimarlık sektörü, günümüz normlarında oldukça konsept çalışarak mekan çözümleri için etkili projeler yaratmaktadır. Biz ise prototipleme yöntemi ile, bu projelerin inovasyon sürecinde size çözüm olanakları sunuyoruz. Projelerinizin bina ve toprak  altyapısına insan, araç ve bitki örtüsünüde ekleyerek el değmeden en ekonomik  yoldan gerçekçi olarak  ulaşmanızı sağlıyoruz. Ayrıca prototipleri üretilen ürünlerin hata yada eksiklerini zaman ve maliyet kaybı olmadan hızlı bir şekilde giderip, tasarımcıların hali hazırda olan projede daha fazla zaman ve efor kaybetmelerini önlüyoruz. Böylece hızla gelişen kentleşme süreci içinde farkındalık yaratmanıza ve dinamik bir üretim döngüsü sağlamanıza katkıda bulunuyoruz.

fimaket.com adresi size daha çok yardımcı olabilir.