Otomotiv

3 boyutlu yazıcılar ile önde gelen otomotiv firmaları en uygun maliyetle ve yüksek kalitede üretim yapabiliyor. 3 boyutlu prototipler sayesinde ürünlerin konsept dizaynları eksiksiz olarak yapılabiliyor ve ürünün pazara çıkma süreci hızlanıyor.

Otomobil sektörü aşırı kapasite, yoğun rekabet ve hammadde fiyatlarından kaynaklı maliyet baskısı ile karşı karşıyadır. Bu baskılar doğrultusunda inovasyon süresinde ürünlerin geliştirilmesi, verimliliğin arttırılması, üretim kalitesinin korunması gibi alanlarda bu sektöre prototip üretimle yardımcı oluyoruz. Böylece ürünlerin pazara çıkma süreci hızlanıyor, yerel üreticiler büyük tedarikçilere kıyasla ciddi bir avantaj elde etmiş oluyor. Ayrıca sektörün ve firmaların da kar marjları erozyona uğramamış oluyor.