Teknokent

Teknoloji ve tasarım kavramlarını şekillendiren 3 boyutlu yazıcılar ile kısa sürede üretim yapılarak zaman tasarrufu sağlanır. 3 boyutlu yazıcılar, acil çözümler için de ideal bir yöntem oluşturmaktadır.

Teknokent bünyesindeki firmalarda hazırlanan büyük çerçeveli projelerin 3 boyutlu modellemesini yaparak tekno-girişimcilere destek oluyoruz. İnovasyon süreci içinde prototip olarak üretilen projeleri 3 boyutlu olarak incelemiş ve üretim aşamasına geçmiş olan ürünün kalitesini ve verimliliğini arttırırken, maliyetini en aza indirgiyoruz. Teknolojik bilgiyi ticaretleştiren 3 boyutlu yazıcılar yenilikçi kültürün ve rekabet gücünün artmasına zemin hazırlamış oluyor.